แหล่งที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี

น้ำตกตาดโตน อุทยานแก่งตะนะ
แก่งสะพือ
แก่งตะนะ